Disclaimer

De op de website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Door middel van deze website worden informatieve en niet commerciële gegevens verstrekt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie wordt afgewezen.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de webmaster uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

De webmaster garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Al het beeldmateriaal is voor zover bekend vrij van rechten. Mocht u een gepubliceerde foto of afbeelding verwijderd zien worden neem dan contact op, met uw verzoek wordt rekening gehouden.

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.